Về giáo xứ Vân Lung nghe kể chuyện hiến đất làm đường

Phúc Tuấn

Ông Bùi Công Bằng (71 tuổi), người dân tộc Mường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã hiến hàng trăm m2 đất để làm đường.